Microsoft đã công bố sự ra mắt của Microsoft  Bookings, đây là ứng dụng cho phép các doanh nghiệp có thể sử dụng để xử lý các cuộc hẹn với khách hàng một cách dễ dàng nhất.

Các ứng dụng sẽ được cung cấp cho những công ty Office 365 Business Premium và sau đó sẽ tung ra cho tất cả các khách hàng tiềm năng của dịch vụ này.

Các chủ doanh nghiệp sẽ có thể sử dụng ứng dụng để theo dõi khách hàng của họ, thêm các cuộc hẹn, ấn định các nhân viên để hẹn cụ thể, thiết lập các quy tắc, và hỗ trợ luôn email nhắc nhở cho các khách hàng, Office 365 đã cho biết trong blog như thế.


Microsoft  Bookings có thể thêm các cuộc hẹn của nhân viên để lịch Outlook, lịch Google - Microsoft cho biết. Người dùng cuối chỉ có thể chia sẻ tên và địa chỉ email khi họ yêu cầu các cuộc hẹn. Người duy nhất có quyền hạn khi sử dụng Office 365 là chủ sở hữu doanh nghiệp.

Microsoft  Bookings là mở rộng mới nhất của dòng Office 365 sản phẩm .

Microsoft  Bookings được dự kiến là cũng sẽ có apps trên điện thoại.

Office 365 là một phần quan trọng của Microsoft trong xu thế các công ty tiếp tục thay đổi từ phần mềm máy tính và hướng tới dịch vụ đám mây.

Gần đây Office 365 ra mắt sản phẩm khác bao gồm GigJam và  Planner. Office 365 doanh thu tăng 54% so với năm trước trong quý II năm nay mang về hơn 23 triệu thuê bao.

 

Nguồn: venturebeat.com

 

 

 


 

CHIA SẺ