Lobby chính phủ 11 triệu USD, CEO Facebook vẫn phải ra điều trần. - Công nghệ - Zing.vn

CHANNEL

CHIA SẺ