Nếu bạn là chủ sở hữu của AT & T có thương hiệu BlackBerry Priv, hoặc phiên bản Android dành cho thị trường Canada hoặc châu Á Thái Bình Dương.
Bạn cần phải đọc câu chuyện này, AT & T đã có một phiên bản beta cập nhật đang chờ bạn trong Beta Zone BlackBerry. Để chắc chắn rằng bản cập nhật phù hợp, nó phải được dán nhãn AAG202 - AT & T / AAG191 - Canada và AsiaPac sau khi bạn cài đặt nó trên thiết bị của bạn.

Điều duy nhất mà chúng ta có thể nói chắc chắn về bản cập nhật là nó sẽ có các bản vá lỗi  bảo mật mới nhất. BlackBerry thường tung vào sửa lỗi riêng của mình và thay đổi nhưng vì các phiên bản duy nhất của bản cập nhật đó là đã xuất hiện trong phiên bản Beta. Một khi Google chính thức phát hành bản cập nhật, một danh sách thay đổi sẽ xuất hiện mặc dù nó sẽ không bao gồm những thay đổi mà BlackBerry cho biết thêm.

Không có phiên bản cập nhật trong Khu Beta cho Priv mở khóa được bán từ ShopBlackBerry.com và Amazon. Cũng không có phiên bản beta cho phiên bản của Priv mang nhãn hiệu của T-Mobile và Verizon. Cũng không nhận được một mô hình được Priv bán ở châu Âu, Trung Đông và châu Phi. Những mô hình vẫn sẽ nhận được các bản cập nhật khi nó đã vượt ra thông qua các kênh thông thường bắt đầu từ ngày 06/09.

Nguồn: phonearena.com

CHIA SẺ