Google Now là một tính năng thú vị. Mọi người luôn hi vọng những tính năng mới hấp dẫn đến từ Chrome.

Và điều đó sẽ sớm đến khi Chrome cho phép tính năng Google Now hiện trong phần Tab mới. 

Các tính năng đã xuất hiện trong phiên bản mới nhất của kênh Chrome Dev cho Android mà đã mở rộng một tùy chọn có nhãn "Show content snippets on the New Tab Page."

Những câu lệnh này chỉ dành cho Android, và các phiên bản mới nhất cung cấp tùy chọn để hiển thị nội dung hoặc hỗ trợ bởi ChromeReader hoặc Google Now.

Cho đến nay, những gợi ý dường như bị giới hạn nhưng rõ ràng là các tính năng vẫn đang được thử nghiệm tương đối sớm. Có thể thấy những thay đổi như tính năng di chuyển thông qua các cấp Chrome, và thậm chí cả khi truy cập các kênh ổn định, nó có thể không được bật theo mặc định ngay lập tức. 

Nguồn: phonearena.com

 

 

 

CHIA SẺ